Drobečková navigace

Úvod > MŠ Těšínská > Pro rodiče > Informace o platbách

Informace o platbáchInformace o platbách ve školním roce 2022/2023:

  • Platba školného - vždy do 15. dne v měsíci - inkasem prostřednictvím bankovního účtu vedeného u FIO banky, a.s. - č. ú. 2700101311/2010. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání: 360,- Kč.
  • Platba stravného - vždy do 15. dne v měsíci - inkasem prostřednictvím bankovního účtu vedeného u FIO banky, a.s. - č. ú. 2700101311/2010.

Zálohy na stravné

Strávníci do 6 let

Strávníci s odkladem školní docházky

přesnídávka + nápoje (pitný režim) 11,- Kč  + 4 ,- Kč 11,- Kč  + 4,-Kč
oběd 17,- Kč  20,- Kč
svačina 10,- Kč 10,- Kč
polodenní docházka (bez odpolední svačiny) 32,- Kč/ den 35,- Kč/ den
celodenní docházka (s odpolední svačinou) 42,- Kč/ den 45,- Kč/ den
     
polodenní docházka (bez odpolední svačiny) max. 736 ,- Kč/měsíc max. 805,- Kč/měsíc
celodenní docházka (s odpolední svačinou) max. 966 ,- Kč/měsíc max. 1035, - Kč/měsíc

 

Upozornění: podmínkou pro docházku dítěte do MŠ je včasná úhrada školného a stravného.


U inkasních plateb na stravné a školné si stanovte limit nejlépe 1.400,- Kč (stravné + úplata za vzdělávání) Stravné se vybírá každý měsíc zálohově ve výši max. počtu dní v daném měsíci, vyúčtování přeplatků se provádí následující měsíc odpočtem od zálohové platby na daný měsíc. Pokud platba za stravné a školné nebude včas připsána na účet MŠ, budou tyto platby vymáhány po rodičích v hotovosti.

Informace potřebné ke zřízení souhlasu s inkasní platbou Vám budou předány při nástupu dítěte do MŠ. 

Prosíme rodiče, kteří si zřizují účet na úhradu stravného a školného, aby potvrzení o zřízení inkasa s číslem účtu předali učitelce v MŠ do 05. 09. 2022. Povolení k inkasu si prosím zřiďte bez omezení konce platnosti, aby zejména v době letních prázdnin, nedocházelo k dluhu za úplatu na předškolním vzdělávání dětí (školné). Rodiče, kteří  už tento účet mají z předchozího školního roku, budou formulář vyplňovat jen v případě změny účtu.