Drobečková navigace

Úvod > MŠ Těšínská > Pro rodiče > Informace o platbách

Informace o platbáchInformace o platbách ve školním roce 2021/2022:

  • Platba školného - vždy do 15. dne v měsíci - inkasem prostřednictvím bankovního účtu vedeného u FIO banky, a.s. - č. ú. 2700101311/2010. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání: 360,- Kč.
  • Platba stravného - vždy do 15. dne v měsíci - inkasem prostřednictvím bankovního účtu vedeného u FIO banky, a.s. - č. ú. 2700101311/2010.

Zálohy na stravné

Strávníci do 6 let

Strávníci 7 – 10 let

přesnídávka  9,- Kč  10,- Kč 
oběd + pitný režim 14,- Kč + 5 ,- Kč 15,- Kč + 5,- Kč
svačina 9,- Kč 10,- Kč
polodenní docházka (bez odpolední svačiny) max. 644 ,- Kč max. 690,- Kč
celodenní docházka (s odpolední svačinou) max. 851 ,- Kč max. 920, - Kč

Upozornění: podmínkou pro docházku dítěte do MŠ je včasná úhrada školného a stravného.
U inkasních plateb na stravné a školné si stanovte limit nejlépe 1.200,- Kč. Stravné se vybírá každý měsíc zálohově ve výši max. počtu dní v daném měsíci, vyúčtování přeplatků se provádí následující měsíc odpočtem od zálohové platby na daný měsíc. Pokud platba za stravné a školné nebude včas připsána na účet MŠ, budou tyto platby vymáhány po rodičích v hotovosti.

Informace potřebné ke zřízení souhlasu s inkasní platbou Vám budou předány při nástupu dítěte do MŠ. 

Prosíme rodiče, kteří si zřizují účet na úhradu stravného a školného, aby potvrzení o zřízení inkasa s číslem účtu předali učitelce v MŠ do 03. 09. 2021. Povolení k inkasu si prosím zřiďte bez omezení konce platnosti, aby zejména v době letních prázdnin, nedocházelo k dluhu za úplatu na předškolním vzdělávání dětí (školné). Rodiče, kteří  už tento účet mají z předchozího školního roku, budou formulář vyplňovat jen v případě změny účtu.