Drobečková navigace

Úvod > MŠ Těšínská > Pro rodiče > Informace o platbách

Informace o platbáchInformace o platbách ve školním roce 2023/2024:

  • Platba školného - vždy do 15. dne v měsíci - inkasem prostřednictvím bankovního účtu vedeného u FIO banky, a.s. - č. ú. 2700101311/2010. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání: 500,- Kč.
  • Platba stravného - vždy do 15. dne v měsíci - inkasem prostřednictvím bankovního účtu vedeného u FIO banky, a.s. - č. ú. 2700101311/2010.

Zálohy na stravné

Strávníci do 6 let

Strávníci s odkladem školní docházky

přesnídávka + nápoje (pitný režim) 11,- Kč + 4,- Kč 12,- Kč + 4,- Kč
oběd 26,- Kč  28,- Kč
svačina 11,- Kč 12,- Kč
polodenní docházka (bez odpolední svačiny) 41,- Kč/ den 44,- Kč/ den
celodenní docházka (s odpolední svačinou) 52,- Kč/ den 56,- Kč/ den
     
polodenní docházka (bez odpolední svačiny) max. 943 ,- Kč/měsíc max. 1.012,- Kč/měsíc
celodenní docházka (s odpolední svačinou) max. 1.196 ,- Kč/měsíc max. 1.288, - Kč/měsíc

 

Upozornění: podmínkou pro docházku dítěte do MŠ je včasná úhrada školného a stravného.


U inkasních plateb na stravné a školné si stanovte limit nejlépe 1.800,- Kč (stravné + úplata za vzdělávání) Stravné se vybírá každý měsíc zálohově ve výši max. počtu dní v daném měsíci, vyúčtování přeplatků se provádí následující měsíc odpočtem od zálohové platby na daný měsíc. Pokud platba za stravné a školné nebude včas připsána na účet MŠ, budou tyto platby vymáhány po rodičích v hotovosti.

Informace potřebné ke zřízení souhlasu s inkasní platbou Vám budou předány při nástupu dítěte do MŠ. 

Prosíme rodiče, kteří si zřizují účet na úhradu stravného a školného, aby potvrzení o zřízení inkasa s číslem účtu předali učitelce v MŠ do 05. 09. 2023. Povolení k inkasu si prosím zřiďte bez omezení konce platnosti, aby zejména v době letních prázdnin, nedocházelo k dluhu za úplatu na předškolním vzdělávání dětí (školné). Rodiče, kteří  už tento účet mají z předchozího školního roku, budou formulář vyplňovat jen v případě změny účtu.