Drobečková navigace

Úvod > Společné informace > Projekty

Projekty

Společně pro děti v MŠ Ostrava-Radvanice, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009381

Od 1. 9. 2018 - 31. 08. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy č. 63 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 559 400,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Chůva - personální podpora pro 2leté děti
  • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
  • Projektové dny mimo školu

logo

 

Mateřská škola Ostrava - Radvanice, Těšínská 279 je partnerem projektu Moravskoslezského kraje, „Poskytování  bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“

 

Městský obvod Radvanice a Bartovice poskytlo  na rok 2019 účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč na projekt „Vzděláváme se a sportujeme“.

 

Statutární město Ostrava poskytlo na rok 2019 účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 40.000,- Kč na realizaci projektu (18/1012) „Chceme si hrát, bavit se a sportovat“.

 

Na ozdravný pobyt ve školním roce 2019/2020 pro děti z MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279 budeme čerpat poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v hodnotě 6.000,- Kč/1dítě.