Drobečková navigace

Úvod > Společné informace > Projekty

Projekty

Podpora péče o dvouleté děti v MŠ Ostrava-Radvanice, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001252

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 375 140,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Chůva - personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, čtenářská a matematická pregramotnost
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Mateřská škola Ostrava - Radvanice, Těšínská 279 je partnerem projektu Moravskoslezského kraje, „Poskytování  bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“

 

Městský obvod Radvanice a Bartovice poskytlo účelovou dotaci ve výši 40.000,- Kč na projekt „Na podzim se nenudíme“.

 

Statutární město Ostrava poskytlo účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 40.000,- Kč na realizaci projektu (17/1198) „Spojujeme rodiny“.

 

Na ozdravný pobyt pro děti naší mateřské školy zřízenou statutárním městem Ostrava budeme ve školním roce 2018/2019 čerpat poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším v hodnotě 6.000,- Kč/1dítě.