Drobečková navigace

Úvod > Společné informace > Projekty

Projekty

Společně pro děti v MŠ Ostrava-Radvanice, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017287

Od 1. 9. 2020 - 28. 02. 2022 MŠ O. - Radvanice čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy č. 80 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Z finančních prostředků v celkové výši 355.896,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent
  • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
  • Projektové dny mimo školu

logo

 

Mateřská škola Ostrava - Radvanice, Těšínská 279 je partnerem projektu Moravskoslezského kraje, „Poskytování  bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“

 

Městský obvod Radvanice a Bartovice poskytlo  na rok 2020 účelovou dotaci ve výši

30.000,- Kč na projekt „Výprava za poznáním do ZOO“.

 

Statutární město Ostrava poskytlo na rok

2020 účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 40.000,- Kč na realizaci projektu (19/1426) „Za sportem i zábavou ve školce nás přivedou“.

 

Na ozdravný pobyt ve školním roce 2019/2020 pro děti z MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279 budeme čerpat poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v hodnotě 6.000,- Kč/1dítě.