Drobečková navigace

Úvod > Společné informace > Základní informace

Základní informace

Mateřská škola Těšínská

 

Mateřská škola Ostrava – Radvanice, Těšínská 279 se nachází ve středu městského obvodu Radvanice a Bartovice v blízkosti frekventované ulice.

Původně budova typu rodinné vilky začala sloužit dětem v r. 1945. V letech 1984 - 88 byla přestavbou a přístavbou vybudována do dnešní podoby. V roce 2014 byla mateřská škola zateplena a získala novou barevnou fasádu.

Budova MŠ je jednopodlažní, podsklepená. V přízemí budovy jsou šatny dětí a zaměstnanců, třída předškolních dětí a školní jídelna, která zajišťuje stravování pro děti z MŠ Těšínská, pracoviště MŠ Trnkovecká, MŠ Za Ještěrkou a pro cizí strávníky. V prvním patře budovy jsou 2 třídy, sborovna, kancelář a kabinety.

Škola má 3 třídy s kapacitou 80 dětí. Dvě třídy jsou pro děti ve věku 2 - 5 let, jedna třída pro děti ve věku 5 – 7 let.

K pobytu dětí slouží rozlehlá zahrada se vzrostlou vegetací, prostorným travnatým terénem, třemi pískovišti, dřevěnými hracími prvky, průlezkami a nově vybudovaným dětským hřištěm s bezpečným povrchem Smart Soft.

Hlavním záměrem mateřské školy je, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, byly šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena vzájemná důvěra a otevřenost.

1. třída Sluníčka (děti 2 - 3 roky)

Učitelka: Bc. Renata Tromlerová

Učitelka: Bc. Barbora Herzogová

Školní asistent: Monika Pálová

 

Administrativní pracovnice: BcBarbora Herzogová

 

 

2. třída Srdíčka (děti 4 - 6 let)

Ředitelka: Dana Lérová

Učitelka: Bc. Tereza Hrabcová
Asistent pedagoga: Kateřina Linzerová

Asistent pedagoga: Bc. Kateřina Goldbrichtová

3.třída Pastelky (děti 5 - 7 let)

Učitelka: Bc. Michaela Svačinová
Učitelka: Markéta Lasáková, DiS.

 

 

 

Mateřská škola Trnkovecká

Od 1. 9. 2017 se v budově ZŠ Vrchlického, pracoviště Trnkovecká 55 nachází nová třída MŠ Hvězdičky, která je pracovištěm MŠ Těšínská 279, Ostrava – Radvanice. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku od 2 – 7 let. Vchod do MŠ je ze zadní strany budovy ZŠ. V prostorách MŠ se nachází šatna dětí, šatna zaměstnanců, dvě prostorné místnosti určené ke hrám a odpočinku dětí.

Děti mateřské školy mohou využívat rozlehlou školní zahradu, která je nově vybavena dřevěnými herními prvky a altánkem.

Mateřská škola se zaměřuje především na individuální přístup k dětem, na jejich socializaci a vytvoření bezpečného a vstřícného prostředí, jak pro děti, tak pro jejich rodiče.

Třída Hvězdičky (děti 2 - 7 let)

Učitelka: Henrieta Čajková
Učitelka: Bc. Andrea Rezgui